schemes

2016
Mindy Solomon Gallery, Miami, Florida, USA.